Backdoor Trojanci

Rečnik, 18.03.2010.

Radi se o najopasnijem, veoma rasprostranjenom tipu Trojanca. 'Backdoor' Trojanci omogućavaju autoru, odnosno 'master'-u (gospodaru) Trojanca upravljanje, odnosno „administraciju“ ciljanim kompjuterom sa udaljenog mesta. Dalje

Adware

Rečnik, 23.02.2010.

'Adware' su programi odgovorni za pojavljivanje reklama, često u vidu natpisa koji bukvalno iskaču ('pop-up' baneri) na kompjuteru korisnika i/ili preusmeravanje rezultata pretraživanja interneta ka reklamnim sajtovima. Dalje

Bag (Bug)

Rečnik, 22.02.2010.

'Bug' je nenamerna greška u programu. Dalje

Backup

Rečnik, 12.07.2010.

Backup (eng. imenica - backup, glagolski oblik - back up; sr. Rezervna, sigurnosna kopija) označava postupak pravljenja kopija podataka kako bi se u slučaju njihovog nepredviđenog gubitka, takve kopije iskoristile za povratak na početno stanje (restore). Važnost backup-a se najbolje može videti u slučaju kada želimo da se vratimo stanje na ono koje je prehodilo incidentu (disaster recovery) ili onda kada želimo da povratimo neke fajlove koji su oštećeni ili koje smo greškom obrisali. Dalje

Bit

Rečnik, 01.03.2010.

Bit je skraćenica od 'binari digit' (binarni broj) i predstavlja najmanju jedinicu mere kompjuterskog podatka. Kako samo ime kaže, bitovi se računaju binarno, dvodelno, tako da vrednost bilo kog bita može biti ili 0 ili 1 (njegova vrednost je definisana u zavisnosti od toga da li je iznad ili ispod zadatog nivoa električnog naboja unutar kondenzatora. Dalje

Bandwidth

Rečnik, 02.03.2010.

Ako se govori o umrežavanje kompjutera, pojam 'bandwidth' (propusnost) označava stepen prenosa podatka (odnosno, brzinu prenosa podataka) i uobičajeno se izražava mernom jedinicom bit/sec (bps). Dalje

Crimeware

Rečnik, 03.05.2011.

Crimeware je štetan softver koji se krišom instalira na kompjuterima. Većina crimeware programa su Trojanci. Postoji mnogo različitih tipova Trojanaca koji su dizajnirani da rade različite stvari. Dalje

Boot sector

Rečnik, 05.04.2010.

Boot sektor je "područje" na hard disku i floppy diskovima u kojem se nalaze uputstva koja se izvršavaju tokom boot procesa, odnosno prilikom startovanja PC-a. Dalje

DDoS [Distributed Denial of Service] napad

Rečnik, 31.05.2010.

Distributed-Denial-of-Service (DDoS) napad je napad koji ima za cilj ometanje ili potpunu obustavljanje normalnog funkcionisanja web sajta, servera ili drugog mrežnog resursa. DDoS napad je veoma sličan DoS napadu, a od njega se razlikuje samo po tome što se napad sprovodi korišćenjem više računara. Haker ili tvorac malvera obično koristi jedan kompromitovani (zaraženi) računar kao "master"... Dalje

Cross-Site Scripting (XSS) napadi

Rečnik, 23.06.2011.

Cross-Site Scripting (XSS) napadi Cross-Site Scripting (XSS) jedan je od najčešćih oblika hakerskih napada na internetu. XSS napadi češće pogađaju same posetioce, npr. njihove browser-e, a ređe skripte na strani servera. XSS napadi oslanjaju se na manipulaciju skriptama veb aplikacije... Dalje

DoS [Denial-of-Service] napad

Rečnik, 31.05.2010.

Denial-of-Service (DoS) napad je organizovan tako da ometa ili potpuno obustavlja normalno funkcionisanje web sajta, servera ili drugih mrežnih resursa. Postoje različiti načini kojima hakeri ovo postižu. Dalje

DHA [Directory Harvest Attack]

Rečnik, 23.03.2010.

DHA je metoda koju spameri koriste kako bi prikupili važeće e-mail adrese. Prikupljene adrese spameri ili direktno „gađaju“ u toku svojih spam napada ili ih prodaju drugim spamerima. Dalje

E-mail

Rečnik, 08.03.2010.

E-mail (skraćenica od 'electronic mail', elektronska pošta) je postupak slanja poruka elektronskim putem sa jednog kompjutera na drugi. Jednostavan tekst e-mailova (plain text) obično je kodiran u obliku ASCII teksta, iako mnogi e-mail klijenti (aplikacije za slanje i prijem e-mailova; na primer, Microsoft® Outlook®) podržavaju HTML, omogućavajući tako i slanje i netekstualnog sadržaja (slike...). Dalje

Drive-by download napad

Rečnik, 22.04.2010.

Drive-by download je napad pri kom se malver automatski preuzima na korisnikov računar bez njegove saglasnosti i znanja. Da bi se pokrenuo drive-by download dovoljna je poseta određenom veb sajtu, pregledanje HTML e-mail poruke ili klik na pop-up prozor. Dalje

Etički haker (white hat haker)

Rečnik, 27.06.2011.

Etički haker (white hat haker) Etički haker je stručnjak za kompjutersku bezbednost koji je specijalizovan za testiranje sistema i mreža i koji sprovodi hakerske napade na zahtev vlasnika kompjuterskih sistema kako bi se proverila njihova bezbednost. Dalje

Encryption (enkripcija, šifriranje)

Rečnik, 11.03.2010.

Pojam 'encryption' (enkripcija, zaštitno kodiranje) opisuje postupak pravljenja svojevrsnog nereda među podacima kako bi se oni učinili nerazumljivim svakome ko bi pokušao da im neovlašćeno pristupi. Podaci pomešani na ovakav način čine šifrovani tekst. Da bi se pristupilo ovako zaštićenim podacima neophodan je ključ za dekripciju, odnosno dešifriranje. Dalje

Exploit

Rečnik, 22.02.2010.

Pojam 'exploit' označava program, deo koda ili neke podatke koje pišu hakeri ili pisci virusa sa namerom da iskoriste 'bug' ili ranjivost u aplikaciji ili operativnom sistemu. Korišćenjem 'exploit'-a, napadač može neovlašćeno pristupiti ili koristiti aplikaciju ili operativni sistem. Dalje

Executable file (izvršni fajl)

Rečnik, 09.04.2010.

Programi (poznati i kao 'executables') sadrže binarni kod u obliku koji može biti izvršen na kompjuteru. Dalje

Hoax

Rečnik, 22.02.2010.

'Hoax' (doslovno - obmana, prevara, šala) je lažno upozorenje o virusu ili drugoj vrsti štetnog koda. Obično je 'hoax' u formi e-mail poruke koja upozorava njenog primaoca o novom virusu i sugeriše mu da to obaveštenje prosledi dalje. Sam 'hoax' ne prourokuje štetu, ali s obzirom da njega dalje šire korisnici sa dobrom namerom da upozore druge na neku opasnost, on često uzrokuje neopravdan strah i nesigurnost među korisnicima. Dalje

Fišing (Phishing)

Rečnik, 24.03.2010.

Fišing (phishing) je oblik sajber-kriminala zasnovan na metodama društvenog inženjeringa. Naziv "phishing" je namerna greška u pisanju reči "fishing" (pecanje), a podrazumeva krađu podataka sa kompjutera korisnika i kasnije korišćenje tih podataka za krađu korisnikovog novca. Dalje

HTTP

Rečnik, 09.03.2010.

HTTP [Hypertext Transfer Protocol] je protokol kojim se prenose podaci (tekstualni, grafički, video i zvučni podaci) preko World Wide Web-a. Dalje

HTML [Hypertext Markup Language]

Rečnik, 15.03.2010.

HTML se sastoji od niza kodova korišćenih u fajlu koji omogućava određenim podacima (koji se označavaju kao „web sadržaj“) da budu prikazani na web strani. Dalje

IP adresa

Rečnik, 24.02.2010.

IP (Internet Protocol) adresa je 32-bitni broj kojim se identifikuje kompjuter koji šalje ili prima podatke preko interneta. Ukratko - to je adresa kompjutera u mreži (na internetu recimo). Dalje

IMAP [Internet Message Access Protocol]

Rečnik, 22.03.2010.

IMAP je protokol za prijem e-maila. IMAP se koristi onda kada e-mail, koji je uskladišten na udaljenom mail serveru, treba da se prosledi korisniku. Dalje

Kernel

Rečnik, 22.02.2010.

Pojam 'kernel' označava jezgro određenog operativnog sistema koje podržava sve ostale operacije. Suprotno ovome, pojam 'shell' označava korisnikov interfejs. Dalje

JavaScript

Rečnik, 03.03.2010.

Java Script je tekstualni jezik kojeg je razvio Netscape®. Kao i VBS (Visual Basic Script), JavaScript se često koristi u izradi web strana. Dalje

Operativni sistem

Rečnik, 08.03.2010.

Operativni sistem (ponekad se označava skraćenicom OS) je skup programa koji se učitavaju kada se kompjuter uključi a potom upravljaju radom svih drugih funkcija na kompjuteru. Ovo uključuje pristup kompjuterskom hardveru, korišćenje kompjuterskog procesora, upravljanje memorijom, itd. Dalje

Mass-mailer

Rečnik, 07.04.2010.

'Mass-mailing' označava metodu, koju koriste mnogi crvi (worms), za preotimanje e-mail sistema kako bi se štetan kod slao automatski na e-mail adrese dobijene od već zaraženog kompjutera. Dalje

Payload

Rečnik, 26.02.2010.

Ako se govori o štetnim kodovima, pojam 'payload' se koristi da bi se opisalo šta je zadatak virusa, crva ili Trojanca na zaraženom kompjuteru. Dalje

Patch

Rečnik, 22.02.2010.

'Patch' obezbeđuje dopunski, ispravljeni ili najnoviji kod za određeni operativni sistem ili aplikaciju. Izuzev 'open source' softvera, većina prodavaca softvera ne objavljuje svoje izvorne kodove: dakle, 'patch'-ovi (kod nas uobičajeno nazivani „zakrpe“) su delovi binarnog koda koji ispravlja („zakrpljuje“) postojeći program (koristeći instaliran program). Dalje

Pornware

Rečnik, 10.03.2010.

'Pornware' je opšti naziv kojim Kaspersky Lab označava sve programe koji su u vezi sa štetnim programom koji ili koriste modem kompjutera za povezivanje na pornografske 'pay-to-view' sajtove. Dalje

POP3 (Post Office Protocol 3)

Rečnik, 19.03.2010.

POP3 je protokol za primanje e-maila. POP3 se koristi kada korisnik preuzima e-mail koji je uskladišten na udaljenom mail serveru. Dalje

Ransomware

Rečnik, 23.08.2015.

Ransomware je vrsta zlonamernog softvera koja onemogućava pristup sistemu koji inficira na različite, zahtevajući od korisnika da plati kako bi mu bio omogućen pristup sistemu. Postoje različite vrste ransomwarea, ali svi oni u osnovi onemogućavaju normalno korišćenje računara, sprečavajući korisnika da pristupi sistemu, šifrujući fajlove na računaru tako da oni postaju neupotrebljivi... Dalje

Port

Rečnik, 25.02.2010.

U računarstvu, portovi su tačke povezivanja. One mogu biti fizičke konekcijske tačke, kao što su COM (ili serijski) ili paralelni portovi koji služe za fizičko povezivanje sa dolaznim ili odlaznim uređajima (input/output devices). Dalje

Rootkit

Rečnik, 25.05.2010.

Rootkit je kolekcija programa koje haker koristi kako bi izbegao otkrivanje tokom pokušaja neovlašćenog pristupa kompjuteru. To se može ostvariti ili zamenom sistemskih fajlova ili biblioteka podataka, ili instalacijom kernel modula. Dalje

Registry key

Rečnik, 01.04.2010.

U MS Windows-u, 'registry keys' se koriste za skladištenje informacija o konfiguraciji programa: vrednost odgovarajućeg 'registry key-a' se menja svaki put kada se instalira program ili kada su promenjena podešavanja (settings) konfiguracije programa. Dalje

Scareware

Rečnik, 30.06.2010.

Scareware je vrsta zlonamernog programa napravljena sa ciljem da natera korisnike internet da preuzmu i kupe beskorisni i potencijalno štetan program. Scareware programi se korisniku predstavljaju kao antivirusni program, anti-spyware, firewall ili registry cleaner. Oni izbacuju pop-up prozore, koji liče na Windowsove sistemske poruke, kojima se korisnik obaveštava o problemima koji su navodno... Dalje

Router

Rečnik, 09.03.2010.

Ruter je uređaj koji se nalazi na mestu na kom se dve mreže susreću i koji usmerava paket podataka ka sledećoj tački kroz koju ovaj treba da prođe na putu do svog krajnjeg odredišta. Dalje

SMTP

Rečnik, 16.03.2010.

SMTP [Simple Mail Transfer Protocol] je protokol za slanje e-mailova preko interneta. Dalje

Smartphone

Rečnik, 31.03.2010.

Pojam 'smartphone' se uopšteno primenjuje na mobilne uređaje koji kombinuju funkcije bežičnog telefona sa funkcijama koje su obično vezane za PDA uređaje. Dalje

SSL sertifikati

Rečnik, 23.04.2015.

SSL (skraćeno od Secure Sockets Layer) sertifikati su najjednostavnije rečeno, šifrovana (enkriptovana) veb veza između klijentovog brauzera i servera kompanije s kojim klijent komunicira. SSL omogućava zaštitu prilikom transfera ličnih podataka klijenata kao što su... Dalje

Socijalni inženjering

Rečnik, 17.03.2010.

Socijalni inženjering se odnosi na narušavanje bezbednosti netehničkim metodama, koje se umnogome oslanja na ljudsku interakciju, npr. navođenje korisnika na kršenje uobičajenih mera bezbednosti. Autori malvera i spameri veoma zavise od maskiranja štetnog softvera i spama u bezazlene poruke ili softver, u toj meri da se pomenuti štetni programi predstavljaju kao sredstva za borbu protiv onih istih oblika sajber... Dalje

System registry

Rečnik, 06.04.2010.

Windows system registry je baza podataka koju koriste sve savremene Windows platforme. Ova baza podataka sadrži informacije potrebne za konfigurisanje sistema. Dalje

Šta je napad ''pregledač u pregledaču'' i kako da ga prepoznate

Rečnik, 16.05.2022.

Šta je napad ''pregledač u pregledaču'' i kako da ga prepoznate U svojoj nemilosrdnoj potrazi za lozinkama i drugim vrednim informacijama, sajber kriminalci neprestano izmišljaju nove načine da obmanu korisnike. Ipak, bez obzira na to koliko su njihove prevare sofisticirane, oni pre svega računaju na neoprezne. Ako samo obratite pažnju na nekoliko detalja, pre svega, na adresu veb sajta na kome se od vas traži da unesete svoje podatke za prijavljivanje, nećete postati žrtva fišinga. Dalje

URL [Universal Resource Locator]

Rečnik, 31.03.2010.

URL određuje adresu nekog sadržaja na World Wide Web-u. Dalje

Third Party aplikacije

Rečnik, 28.07.2010.

Third party aplikacije su programi pisani za rad u okviru različitih operativnih sistema, čiji autori nisu proizvođači operativnih sistema, već pojedinci ili druge kompanije. Primera radi, Microsoft-ovi operativni sistemi dolaze u paketu sa nekoliko aplikacija. Dalje

VoIP [Voice over IP]

Rečnik, 25.03.2010.

VoIP je tehnologija koja omogućava pretplatnicima VoIP usluge da telefoniraju koristeći internet ili kompjutersku mrežu koja podržava IP [Internet Protocol]. Dalje

VBS (Visual Basic Script)

Rečnik, 04.03.2010.

VBS je tekstualni jezik kojeg je razvio Microsoft®. Kao i JavaScript često se koristi u izradi web strana. Za posebne zadatke, često je lakše napisati 'script' nego korisiti formalni programski jezik kao što je 'C' ili 'C++'. Dalje

Wireless access point

Rečnik, 12.04.2010.

Hot spot je lokacija gde je omogućen pristup bežičnom internetu. Dalje

VPN [Virtual Private Network]

Rečnik, 29.03.2010.

VPN omogućava udaljenim korisnicima bezbedan pristup privatnoj mreži korporacije ili druge organizacije, preko interneta (što je bolje od korišćenja skupe namenski iznajmljene linije). Dalje

Zašto vam je potreban .NET Framework

Rečnik, 20.04.2011.

Zašto vam je potreban .NET Framework Verovatno vam se nekada dogodilo pri pokušaju instalacije nekog programa da vaš zahtev za instalacijom bude odbijen jer nemate instaliran .NET Framework. Šta je .NET Framework i čemu on služi? Dalje

WWW (World Wide Web)

Rečnik, 12.03.2010.

'World Wide Web' (skraćeno WWW) razvio je Tim Berners-Lee, britanski konsultant za softver tragajući za načinom na koji bi, koristeći kompjuter, povezao podatke (slično štampanim izdanjima rečnika). Njegov prvobitni program za ovo, nazvan ‘Enquire’ (istraživanje), nastao je 1980. godine. Dalje

Zero-day exploit

Rečnik, 26.03.2010.

Zero-day exploit (poznat i kao 0day exploit) je program napisan da iskoristi 'bug' ili ranjivost u okviru aplikacije ili operativnog sistema, a koji se pojavljuje odmah pošto je ranjivost otkrivena. Dalje

Prijavite se na našu mailing listu i primajte najnovije vesti (jednom dnevno) putem emaila svakog radnog dana besplatno:

Izdvojeno

Šta je napad ''pregledač u pregledaču'' i kako da ga prepoznate

Šta je napad ''pregledač u pregledaču'' i kako da ga prepoznate

U svojoj nemilosrdnoj potrazi za lozinkama i drugim vrednim informacijama, sajber kriminalci neprestano izmišljaju nove načine da obmanu korisnike. ... Dalje

Ransomware

Ransomware je vrsta zlonamernog softvera koja onemogućava pristup sistemu koji inficira na različite, zahtevajući od korisnika da plati kako bi mu ... Dalje

SSL sertifikati

SSL (skraćeno od Secure Sockets Layer) sertifikati su najjednostavnije rečeno, šifrovana (enkriptovana) veb veza između klijentovog brauzera i ser... Dalje

Etički haker (white hat haker)

Etički haker (white hat haker)

Etički haker je stručnjak za kompjutersku bezbednost koji je specijalizovan za testiranje sistema i mreža i koji sprovodi hakerske napade na zahtev... Dalje

Cross-Site Scripting (XSS) napadi

Cross-Site Scripting (XSS) napadi

Cross-Site Scripting (XSS) jedan je od najčešćih oblika hakerskih napada na internetu. XSS napadi češće pogađaju same posetioce, npr. njihove b... Dalje